Představení knihy „Mecenáši Josefa Mánesa. Portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu“25/9 18:30 Rytířský sál, Průhonický zámek a parkPředstavení knihy „Mecenáši Josefa Mánesa. Portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu“

Dějiny portugalské expanze se neomezují na objevné plavby. Stopy v oblasti kultury, vědy, spolupráce, mecenášství a podporování umění, zanechávají Portugalci a jejich potomci po celém světě dodnes.
Portugalský rod Teles da Silva (místně známý jako Silva Tarouca), jež působil především na poli diplomacie, politiky i jako mecenáši umění, významně přispěl k prohloubení česko-portugalských vztahů. Kromě založení Průhonického parku, podporoval hrabě Tarouca jednoho z největších českých malířů Josefa Mánesa. 
Činnost rodu Silva Tarouca mapuje kniha „Mecenáši Josefa Mánesa. Portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu“, která vzešla ze záslužné badatelské práce Dr. Pavla Štěpánka, portugalisty a profesora dějin umění. 
Kniha bude slavnostně představena v rámci akce, které se zúčastní kromě profesora Štěpánka také potomci rodu Silva Tarouců a Její Excelence, velvyslankyně Portugalska v ČR Manuela Franco.

V češtině, možnost překladu do portugalštiny.

O hudební doprovod se postará Zdena Košnarová.

Transport na místo zajištěn z CLP z Josefské 6 (17h), svůj eventuální zájem o místa v minibusu potvrďte na info@institutocamoes-praga.cz