IX kolokvium Společnosti českých portugalistů

Exodus: reflexe migrace v jazyce, lusofonní literatuře a kultuře

Ve dnech 26. a 27. května 2022 se po tříleté pauze uskuteční deváté kolokvium Společnosti českých portugalistů. Máte-li zájem zúčastnit se kolokvia, zasílejte své přihlášky na adresu: 

ColoquioIX@gmail.com. Po dlouhé době se těšíme na osobní setkání. Kolokvia se zúčastní řada zajímavých hostů a jazyky kolokvia tentokrát budou portugalština, španělština a angličtina.

Migrace je jedním z nejpalčivějších fenoménů dneška: podle Světové banky je na světě nyní více než 258 milionů migrantů. Pohyb obyvatelstva je však součástí lidských dějin již od jejich počátku v Africe. Všechny velké civilizace vznikly za přispění cizích národů. Migranti s různými motivacemi, od velkých sociálních otřesů až po touhu po prostém zlepšení života, nám vyprávějí o odlišných světech a přibližují nám sociokulturní rozdíly.

IX. kolokvium Společnosti českých portugalistů je pozvánkou k zamyšlení se nad radostmi a strastmi migrace, jejími přínosy a hrozbami v portugalsky mluvících zemích v průběhu staletí.

VÝZVA K PŘÍSPĚVKŮM.