Začátečníci a mírně pokročilí

IC Praga pořádá jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost, vedené českými lektory a rodilými mluvčími. Portugalské centrum poskytuje poskytuje podporu všem, kdo se rozhodli rozvíjet své jazykové a kulturní znalosti.

Zimní semestr 2018 – 2019

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu: info@institutocamoes-praga.cz
Realizování kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

Zimní semestr 2018 – 2019

Období výuky 24.9.18 – 24.1.19
Vanoční pauza 24.12.18 – 7.1.19

.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A1 začátečnicí, 2krát týdně

25.9.18 – 24.1.19 | 1. skupina – úterý: 19:05 – 20:35 a čtvrtek: 17:30 – 18:55

24.9.18 – 23.1.19 | 2. skupina – pondělí 17:55 – 19:20 a středa 19:25 – 20:55

32 lekci x 90 min

5600 kč

.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

A2.1 studenti po 2 semestru výuky, 2x týdně, 2krát týdně

24.9.18 – 23.1.19 | 1. skupina – pondělí 19:25 – 20:55 a středa 17:55 – 19:20

A2.2 studenti po 4 semestru výuky, 2x týdně, 2krát týdně

25.9.18 – 24.1.19 | 2. skupina – úterý: 17:30 – 18:55 a čtvrtek: 19:05 – 20:35

32 lekci x 90 min

5600 kč

 

.

B1

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

B1.1 mírně pokročilí, 1krát týdně

25.9.18 – 22.1.19 | 1. skupina – úterý: 19:00 – 20:30

16 lekci x 90 min

3500 kč

B1.2 mírně pokročilí, 2krát týdně

24.9.18 – 23.1.19 | 2. skupina – pondělí 19:30 – 21:00 a středa 19:00 – 20:30

32 lekci x 90 min

5600 kč

B1.3 mírně pokročilí, 2krát týdně

24.9.18 – 23.1.19 | 2. skupina – pondělí 18:30 – 20:00 a středa 19:00 – 20:30

32 lekci x 90 min

5600 kč

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou

.