Iberoamerická cena

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze vyhlašují každoročně, podle tradice započaté v roce 1994, soutěž o Iberoamerickou cenu. Cena je určena studentům českých vysokých škol a uděluje se za nejlepší esej na jakékoli téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí. Cílem soutěže je podporovat české studenty a jejich vědomosti o reáliích iberoamerického světa, tvořeného 22 zeměmi. Studenti odevzdávají práce ve španělském či portugalském jazyce, jež se oba vyučují v rámci českého vzdělávacího systému. Znalost těchto dvou jazyků je pro studenty přínosem, neboť jim mimo jiné umožňuje komunikaci s přibližně 750 miliony lidí žijícími na celém světě, pro něž jsou tyto jazyky mateřštinou.

28. ročník Iberoamerické ceny

Velvyslanectví Chile, jakožto letošní tajemník soutěže, vyzývá studenty českých vysokých škol k účasti ve 28. ročníku Iberoamerické ceny. Studenti bakalářských a magisterských oborů mohou posílat své práce do soutěže do 28. února 2023.

Podrobné informace, podmínky soutěže a kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách a další informace a novinky jsou pravidelně zveřejňovány na Facebooku a Instagramu.