Knihovna EUNIC

KNIHOVNA EUNIC je knihovním projektem, který si klade za cíl propagovat knihovny jednotlivých institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture – seskupení národních kulturních institutů států Evropské unie) a podporovat v širších aspektech poznání evropské literární tradice. Projekt je součástí programu EUNIC Praha Evropský rok Kulturního dědictví 2018.

Záměrem je vytvořit „zvláštní poličku” umístěnou v knihovně každé instituce, jež se projektu účastní. Polička bude obsahovat knihy doporučené kulturními instituty, které jsou součástí seskupení EUNIC Praha a začlenily se do projektu. Projektu se účastní: Bulharský kulturní institut, Belgické velvyslanectví – Zastoupení vlámské vlády v ČR, Velvyslanectví Lotyšské republiky – Lotyšský kulturní institut, Goethe-Institut, Portugalské centrum Instituto Camões v Praze, Institut Cervantes v Praze, Francouzský institut v Praze, Italský kulturní institut a Polský institut.

EUNIC LIBRARY is a library project with the general aim of promoting the libraries of the institutional network of the EUNIC (European Union National Institutes for Culture), cluster of Prague, and promoting the constitution of a sharing of knowledge, even in its more general aspects, of the European Literary Heritage. The idea is part of the EUNIC program for the European Year of Cultural Heritage 2018.

The specific purpose of the project is the constitution of a „special shelf“ present in every library participating in the initiative, consisting of books recommended by the Cultural Institutes that are part of the EUNIC Prague and members of the project. Participants in the project: Bulgarian Cultural Institute, Embassy of Belgium-Delegation of Flanders in the Czech Republic, Embassy of Latvia/Latvian Cultural Centre, Goethe-Institut, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Institut Français, Italian Institute of Culture and the Polish Institute.

Tituly v naší knihovně:

Calvino, Italo: As Cidades Invisíveis

Gospodinov, Gueorgui: O Coelho do Amor

Hertmans, Stefan: Guerra e Terebintina

Márquez, Gabriel García: Cem Anos de Solidão

Müller, Herta: Tudo o que eu tenho trago comigo

Sagan, Françoise: Bom Dia, Tristeza

Schulz, Bruno: As lojas de canela

Simenon, Georges: Maigret e o seu morto