EUNIC

Síť EUNIC, European Union National Institutes for Culture, je sdružení kulturních institutů, kulturních oddělení ambasád a přidružených členů států Evropské unie. Eunic je řízen ze své centrály v Bruselu, ale funguje také na úrovni národních sítí tzv. clusters.
Portugalský Instituto Camões je zakládajícím členem EUNICu. V České republice má pražský cluster 21 aktivních členů.

http://www.eunic-online.eu

http://czech-republic.eunic-online.eu/?q=cs/eunic-cluster-members

Relizované projekty

Evropská kultura v mobilu? EUNIC App!

Objevte to nejlepší z evropské kultury v Praze! Řekněte si o kulturu!

EUNIC App – aplikace přinášející program pražských akcí zahraničních kulturních institucí EU – je ke stažení zdarma ve verzi pro Android ZDE a pro iOS ZDE. Stáhněte si do mobilu kompletní program Portugalského centra v Praze a dalších 14 kulturních center v Praze!

Get.eunicapp.eu

http://www.facebook.com/EunicApp

Výstava: Architecture and Inclusion

Galerie Jaroslava Fragnera, 14. 4. – 6. 6. 2010

Výstava „Architecture & Inclusion” prezentovala současnou evropskou architekturu reflektující sociální témata ve společnosti v  21. století. Výstava byla společným projektem EUNIC clusteru Česká republika a Galerie Jaroslava Fragnera, v rámci kterého představilo 10 zemí  různé přístupy a perspektivy, možná řešení a nápady v oblasti sociální a kulturní inkluze a integrace. Projekt vznikl v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vystavující zeměmi byly  Portugalsko, Nizozemí, Velká Británie, Německo, Rakousko, Norsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Švédsko. Doprovodný program k výstavě zahrnoval přednášky, prezentace, debaty a workshopy. 


“Výstava, koncipovaná v souvislosti s „Evropským rokem inkluze a boje proti chudobě“, představuje obsáhlou řadu prací, které jsou vzájemně spojeny společnou otázkou: „Jaká je role architektury ve vznikajícím procesu integrace, vyžadovaná fenoménem imigrace a multikulturalizmu v globalizovaném světě?“…Záměrem výstavy „Architecture and Inclusion“, která spojuje takovou širokou škálu vizí, a to v oblasti technické i estetické, je také poskytnout co nejširší obraz diverzity, množství možností a konceptů a vynikající kvalitu toho, co architekti v každé z účastnických zemí denně dělají, jejich motivace a výzvy, omezení a reflexe ve veřejných i soukromých projektech .Výstava se tedy snaží propagovat zdravou diskusi o současné situaci jednak mezi experty navzájem a samozřejmě i mezi experty a veřejností, neboť je jasné, že bez lidí, kteří budovy užívají a nazývají je „domovem“, nemá architektura smysl.”
 Joaquim J. S. Coelho Ramos
 
http://www.eunic-online.eu/generation-89

 

Culture Past Culture Future
 
Soutěž Culture Past Culture Future byla společným projektem EUNICu v Řecku, pořádaná British Council, Goethe Institutem, Dánským institutem, Institutem Cervantes, Švédským institutem a Řeckou Nadací kultury ve spolupráci s nadací Alexandra S. Onassise.
Tato soutěž vyzvala mladou generaci (ve věku mezi 21 a 30 let) studentů, vědců, výzkumníků, akademiků, novinářů, spisovatelů, umělců a teoretiků z padesáti evropských zemí, aby přispěli k dialogu o dědictví řecké kultury a myšlení při řešení problémů z 21. století.
Úlohou bylo zaslat esej v rozsahu do 3.000 slov na jedno z následujících šesti témat, které se měly projednávat na mezinárodní konferenci Dialogy v Aténách 24. – 27. 11. 2010:
Identita a rozdílnost, 
Příběhy a historie
, Svět a umění
, Demokracie a správa věcí veřejných
, Věda a etika
, Kvalita života
Vítězné práce byly zveřejněny na webovém portálu konference Dialogy v Aténách a vítězové byly pozváni na konferenci.
http://www.eunic-online.eu/%22athens%20dialogues%22

Výstava Alter Ego

Projekt Alter Ego oslavoval Evropský rok Interkulturního dialogu a byl to jeden ze sedmi projektů, které byly financovány Evropskou komisí. V České republice byly hlavním partnerem projektu Česká centra. Alter Ego tvořila celoevropská soutěž, která probíhala od března do léta 2008 v 22 státech Evropské unie.
V této soutěži byli mladí lidé (14–18 let) vyzváni, aby prozkoumali různé identity lidí ve svých místních komunitách. Jejich úkolem bylo vytvořit dvojportrét (video, fotografii, text, hudební skladbu, etc.): portrét sebe po boku druhé osoby z rozdílného prostředí s jinými tradicemi.

http://www.alterego-europe.eu/