O knihovně

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí:                            14:00-17:00
úterý: 10:00-13:00   14:00-17:00
středa: 10:00-13:00   14:00-17:00
čtvrtek: 10:00-13:00   14:00-20:00

Knihovna Portugalského centra Institutu Camões v Praze je prostorem otevřeným všem, kteří mají zájem seznámit se s kulturami lusofonního světa prostřednictvím literatury, hudby a filmu. Knihovna nabízí celkem více než 2500 titulů – knih rozdělených do různých tematických kategorií (portugalská, brazilská a africká lusofonní literatura, historie, kultura, lingvistika, učebnice, dětská literatura), kompaktních disků s hudbou a poezií a nosičů DVD s nejzajímavějšími filmy současné filmové produkce zemí CPLP (Společenství portugalsky mluvících zemí).
V prostorách knihovny mají čtenáři také k dispozici portugalské a brazilské noviny a časopisy, volný přístup k internetu a k dalším studijním materiálům. Jsou zde pořádány odborné přednášky, diskusní večery a prezentace studentských prací, besedy se spisovateli a překladateli a jiné aktivity. Knihovna je také jedním z hlavních iniciátorů šíření lusofonní kultury a za tímto účelem rozvíjí spolupráci s univerzitami a dalšími institucemi téměř po celé České republice.

Výpůjční doba většiny knih (absenční výpůjčka):  1 měsíc

Výpůjční doba DVD, CD a učebnic (absenční výpůjčka): 14 dní

Žádost o prodloužení výpůjční doby: e-mailem na biblioteca@institutocamoes-praga.cz

Pokuta za opoždění vrácení výpůjček: 2 Kč za každý den opoždění a každou výpůjčku

DOPORUČUJEME

Tato slideshow obsahuje JavaScript.