Zkoušky CAPLE – Português Língua Estrangeira

Mezinárodní zkoušky PLE jsou vypracované podle kritérií a pokladů Evropské rady (Společný evropský referenční rámec) a ALTE (Association of Language Testers in Europe) a jsou rozdělené do pěti úrovní Referenčního rámce ALTE (A2 – C2). Každé úrovni odpovídá certifikát nebo diplom.

CIPLE

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira

DEPLE

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira

DIPLE

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira

DAPLE

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira

DUPLE

Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira

TERMÍNY ZKOUŠEK, CENY a ZKUŠEBNÍ TESTY

caple.letras.ulisboa.pt/