Začátečníci a mírně pokročilí

IC Praga ve spolu práci se Spolkem Lusofonia Aberta zabezpečuje jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost, Kurzy poskytují čeští lektoři a rodilí mluvčí.

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu: info@institutocamoes-praga.cz
Realizování kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

Letní semestr 2018 – 2019

Období výuky 20.2.19 – 19.6.19

.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A1 začátečnicí, 2krát týdně

26.2.19 – 13.6.19 | úterý 17:30 – 18:55 a čtvrtek 19:05 – 20:35

A1 studenti po 1 semestru výuky, 2krát týdně

21.2.19 – 6.6.19 | 1. skupina – úterý 19:05 – 20:35 a čtvrtek 17:30 – 18:55

20.2.19 – 19.6.19 | 2. skupina – pondělí 17:55 – 19:20 a středa 19:00 – 20:30

32 lekci x 90 min

5600 kč

.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

A2 studenti po 3 semestru výuky, 2x týdně, 2krát týdně

20.2.19 – 19.6.19 | pondělí 19:25 – 20:55 a středa 17:30 – 19:00

32 lekci x 90 min

5600 kč

 

.

B1

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

B1 mírně pokročilí, 1krát týdně

20.2.19 – 19.6.19 | 1. skupina – středa 17:30 – 19:00

26.2.19 – 11.6.19 | 2. skupina – úterý 19:20 – 20:50

16 lekci x 90 min

3500 kč

B1 mírně pokročilí, 2krát týdně

20.2.19 – 19.6.19 | 3. skupina – pondělí 19:10 – 20:40 a středa 19:10 – 20:40

32 lekci x 90 min

5600 kč

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou

.