Začátečníci a mírně pokročilí 2017-2018

IC Praga pořádá jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost, vedené českými lektory a rodilými mluvčími. Portugalské centrum poskytuje poskytuje podporu všem, kdo se rozhodli rozvíjet své jazykové a kulturní znalosti.

Kurzy na zimní semestr 2017 (25.9.17 – 2.2.18)

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu:

info@institutocamoes-praga.cz

.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

Terminy

A1 – 1 (úplní začátečníci, 2krát týdně)

26.9.17 – 30.1.18 | úterý: 19:05 – 20:35 a čtvrtek: 17:30 – 18:55

A1 – 2 (studenti po 1 semestru výuky, 2krát týdně)

25.9.17 – 29.1.18 | pondělí: 17:55 -19:20 a středa: 19:25 – 20:55

4800 kč (64 lekcí)

.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

Terminy

A2 – 1 (studenti po 2 semestrech výuky, 2krát týdně)

25.9.17 – 29.1.18 | 1. skupina: pondělí a středa: 16:25 – 17:50

26.9.17 – 30.1.18 | 2. skupina: úterý: 17:30 – 18:55 a čtvrtek: 19:05 – 20:35

A2 – 2 (studenti po 3/4 semestrech výuky, 2krát týdně)

25.9.17 – 29.1.18 | 1. skupina – pondělí: 19:25 – 20:55 a středa:17:55 – 19:20

26.9.17 – 30.1.18 | 2. skupina – úterý a čtvrtek: 8:30 – 10:00

4800 kč (64 lekcí)

.

B1

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

Terminy

B1 – 2 (mírně pokročilí, 2krát týdně)
25.9.17 – 29.1.18 | pondělí: 17:55 – 19:20 a středa: 19:25 – 20:55

4800 kč (64 lekcí)

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou

.