Začátečníci a mírně pokročilí

IC Praga ve spolu práci se Spolkem Lusofonia Aberta zabezpečuje jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost. 

Kurzy poskytují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra, cílem je rozvíjet komunikační dovednosti studentů tak, aby se zlepšili v používání portugalského jazyka, ať už v profesním nebo osobním životě. 

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím tento formulář. Přečtěte si také naše podmínky k zápisu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

Uskutečnění kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

.

Letní semestr 2021 – 2022

Období výuky

28.2.22 – 20.6.22

.

A1.1 začátečníci 

V tomto kurzu absolvujeme 6 obsáhlých lekcí (učebnice Português XXI), v rámci kterých se naučíme základy jazyka, se kterými se domluvíme v jednoduchých situacích. Jako první se naučíme se rozlišovat mezi dvěma slovesy, která portugalština používá pro sloveso být. Naučíme se i základní časování sloves, včetně těch nepravidelných. To se nám bude hodit při rozkazovacím způsobu.

V kurzu je kladen důraz na správnou výslovnost a využívání poslechů tak, aby se studenti nemuseli posléze odnaučovat různé zlozvyky ze špatné výslovnosti. Na konverzační úrovni se naučíme popsat denní rutinu, náš dům, nezapomeneme ani na volný čas a sport. Budeme umět popsat naši rodinu a budeme rozumět jednoduché předpovědi počasí. A nejen to! Těšíme se na vás! 

1.3.22 – 16.6.22 | Úterý 19:05 – 20:35 Čtvrtek 17:30 – 19:00

32 lekcí x 90 min

6400 kč

Učítelka: Štěpánka Huláková

A1.1 začátečníci ON-LINE

V tomto kurzu absolvujeme 6 obsáhlých lekcí (učebnice Português XXI), v rámci kterých se naučíme základy jazyka, se kterými se domluvíme v jednoduchých situacích. Jako první se naučíme se rozlišovat mezi dvěma slovesy, která portugalština používá pro sloveso být. Naučíme se i základní časování sloves, včetně těch nepravidelných. To se nám bude hodit při rozkazovacím způsobu.

V kurzu je kladen důraz na správnou výslovnost a využívání poslechů tak, aby se studenti nemuseli posléze odnaučovat různé zlozvyky ze špatné výslovnosti. Na konverzační úrovni se naučíme popsat denní rutinu, náš dům, nezapomeneme ani na volný čas a sport. Budeme umět popsat naši rodinu a budeme rozumět jednoduché předpovědi počasí. A nejen to! Těšíme se na vás! 

28.2.22 – 20.6.22 | Pondělí 17:30 – 19:00 Středa 17:30 – 19:00

32 lekcí x 90 min

6400 kč

Učítelka: Kateřina

A1.2 studenti po 1 semestru výuky

V tomto kurzu absolvujeme 6 obsáhlých lekcí (učebnice Português XXI), v rámci Kurz je určen pro studenty, kteří u nás absolvovali jeden semestr, není to ovšem podmínkou, stačí odpovídající znalost. Ta sestává z ovládnutí všech základních nepr. sloves v přítomném čase, přivl. zájmen, rozkazu a další zákl. gramatiky. Více o obsahu kurzu, na který navazujeme, se můžete dočíst v popisu zač. kurzu. V této úrovni obsáhneme dalších 6 lekcí, takže dokončíme první díl učebnice Português XXI.

Na začátku se budeme věnovat opakování, poté se budeme zabývat gramatikou a slov. zásobou spojenou s udáním směru a navigování (imperativ). Dále nás čeká minulý čas, díky kterému se nám otevře spoustu nových konverzačních možností a témat. Naučíme se vyjadřovat svůj názor, představovat argumenty atd. V dalších lekcích se budeme věnovat profesím a pracovnímu pohovoru, popisu volného času, moderním technologiím. Kurz zakončíme novým slov. časem zvaným imperfektum. Klademe důraz na osvojení konverzačních schopností a propojení probírané látky a aktuálním děním nejen v Portugalsku tak, aby vám jazyk doopravdy sloužil. Těšíme se na vás! 

28.2.22 – 20.6.22 | Pondělí 19:05 – 20:35 Středa 17:30 – 19:00

32 lekcí x 90 min

6400 kč

Učítelka: Štěpánka Huláková

A2.1 studenti po 2 semestru výuky, ON-LINE

Kurz je určen pro studenty, kteří u nás absolvovali dva semestry, není to ovšem imperfekta, záhy se naučíme novou látku – tzv. osobní infinitiv. Z gramatiky nás dále čeká ještě futurum a předminulý čas. Díky všem těmto dovednostem budeme schopni rozvíjet konverzaci na nejrůznější téma, některými z nich jsou např. kultura a moderní technologie, cestování a konverzace spojená s turismem nebo výzvy 21. století a zdravý životní styl. Klademe důraz na osvojení konverzačních schopností a propojení probírané látky a aktuálním děním nejen v Portugalsku. Naším cílem je, aby studenti dokázali jazyk  používat v každodenních situacích a dokázali vést i hlubší konverzaci na nejrůznější téma. Určitě se zmíníme i o všech lusofonních zemích, kde se domluvíte portugalsky. Těšíme se na vás! 

1.3.22  – 16.6.22 | Úterý 17:30 – 19:00 Čtvrtek 19:05 – 20:35 (online)

32 lekcí x 90 min

6400 kč

Učítelka: Štěpánka Huláková

A2.2 studenti po 3 semestrech výuky

V kurzu A2 začneme druhý díl  učebnice Português XXI. Čeká nás opakování imperfekta, záhy se naučíme novou látku – tzv. osobní infinitiv. Z gramatiky nás dále čeká ještě futurum a předminulý čas. Díky všem těmto dovednostem budeme schopni rozvíjet konverzaci na nejrůznější téma, některými z nich jsou např. kultura a moderní technologie, cestování a konverzace spojená s turismem nebo výzvy 21. století a zdravý životní styl. Klademe důraz na osvojení konverzačních schopností a propojení probírané látky a aktuálním děním nejen v Portugalsku. Naším cílem je, aby studenti dokázali jazyk  používat v každodenních situacích a dokázali vést i hlubší konverzaci na nejrůznější téma. Určitě se zmíníme i o všech lusofonních zemích, kde se domluvíte portugalsky. Těšíme se na vás! 

28.2.22 – 20.6.22 | Pondělí 17:30 – 19:00 Středa 19:05 – 20:35

32 lekcí x 90 min

6400 kč

Učítelka: Štěpánka Huláková

.

B1.1 mírně pokročilí

Studenti tohoto kurzu zdokonalí svůj plynulý projev v portugalském jazyce v každodenních praktických situacích čím dál více komplexnějších. 

Kontaktem s různorodým materiálem, konverzací a četnýmm komunikativními aktivitami se naučí vyjádřit svá přání, pochyby a názory týkající se aktuálních zajímavých témat. Budou schopni mluvit o svých plánech do budoucna i o svých osobních pocitech a zároveň tím prozkoumají svět z různých úhlů a objeví jeho možnosti. 

Proto si shrneme již známá gramatická témata a detailně probereme slovesné časy spojovací v přítomnosti, budoucnosti i minulosti. 

Také budeme cestovat po Portugalsku, Brazílii a jiných portugalsky mluvících zemích. Budeme si povídat o místech, lidech a zvycích z těchto zemí, a to vše za použití běžných komunikativních výrazů a způsobů vyjadřování.

1.3.22 – 14.6.22 | úterý 17:30 – 19:00

16 lekcí x 90 min

3900 kč

Učitel: Sergio Oliveira

B1.2 mírně pokročilí                    

V tomto kurzu budou studenti procvičovat své komunikativní schopnosti v rozličných situacích a kontextech. Rozšíří svou schopnost dorozumívat se v osobních i profesionálních situacích. 

Skrze ústní a písemný projev, četbu a poslech prohloubí způsob vyjadřování, tak aby mohli mluvit o svých nejistotách, touhách, snech a formulovat svůj názor o tématech, která je zajímají. Budou schopni diskutovat o svém životě, o svých plánech a o společnosti obecně. 

Proto se zaměříme na spojovací slovesné časy jednoduché (přítomnost, budoucnost a minulost), ale také se postupně seznámíme s některými spojovacími časy složenými, které umožní větší schopnost se vyjádřit. 

V průběhu semestru probereme každodenní situace a aktuality ve světě, budeme se soustředit na portugalsky mluvící země, spojení jazyka, kultury a historie, a tím lépe porozumíme tamním místům, lidem a zvykům. 

2.3.22 – 15.6.22 | středa 19:00 – 20:30

16 lekcí x 90 min

3900 kč

Učitel: Sergio Oliveira

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou