Začátečníci a mírně pokročilí

IC Praga pořádá jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost, vedené českými lektory a rodilými mluvčími. Portugalské centrum poskytuje poskytuje podporu všem, kdo se rozhodli rozvíjet své jazykové a kulturní znalosti.

Zimní semestr 2018 – 2019

Nový semestr začíná 24. 9. 2018. Informace o zimním semestru včetně cen, rozvrhů, kapacit atd zveřejníme v průběhu srpna. S případnými dotazy se prosím obracejte na náš e-mail info@institutocamoes-praga.cz. Obrigado.

Letní semestr 2018
Období výuky 26.2.18 – 26.6.2018

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

Terminy

A1 – 1 (úplní začátečníci, 2krát týdně)
32 x 90 min.
27.2.18 – 26.6.18 | úterý: 19:05 – 20:35 a čtvrtek: 17:30 – 18:55

A1 – 2 (studenti po 1 semestru výuky, 2krát týdně)
32 x 90 min.
26.2.18 – 18.6.18 | pondělí: 19:25 – 20:55 a středa: 17:55– 19:20

A1 – 3 (studenti po 2 semestrech výuky, 2krát týdně)
32 x 90 min.
26.2.18 – 18.6.18 | pondělí: 17:55 -19:20 a středa: 19:25 – 20:55

Cena

5600 kč

.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

Terminy

A2 – 1 (studenti po 3 semestrech výuky, 2krát týdně)
32 x 90 min.
26.2.18 – 18.6.18 | 1. skupina – pondělí a středa: 16:25 – 17:50
27.2.18 – 26.6.18 | 2. skupina – úterý: 17:30 – 18:55 a čtvrtek: 19:05 – 20:35

A2 – 2 (studenti po 4 semestrech výuky, 2krát týdně)
32 x 90 min.
26.2.18 – 18.6.18 | 1. skupina – pondělí a středa: 19:15 – 20:45 (FF UK – uč. P117, nám. Jana Palacha)
27.2.18 – 26.6.18 | 2. skupina – úterý a čtvrtek: 8:30 – 10:00

Cena

5600 kč

.

B1

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

Terminy

A2/B1 (mírně pokročilí, 1krát týdně)
16 x 90 min.
27.2.18 – 26.6.18 | úterý 19:30 – 21:00

Cena

3500 kč

B1 (mírně pokročilí, 2krát týdně)
32 x 90 min.
26.2.18 – 18.6.18 | pondělí: 18:30 – 20:00 a středa: 19:00 – 20:30

Cena

5600 kč

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou

.