Čeština pro portugalsky mluvící

Kurzy češtiny pro portugalsky mluvící jsou určeny všem lusofonním zájemcům o zvládnutí českého jazyka. Zprostředkujícím jazykem při výuce je portugalština. Kurzy jsou zaměřené na komunikaci a schopnost domluvit se v každodenních situacích. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra.

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu: info@institutocamoes-praga.cz
Realizování kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

Letní semestr 2018 – 2019

Období výuky 20.2.19 – 19.6.19

.

A1

Čeština pro portugalsky mluvící

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A1 začátečnicí, 1krát týdně

20.2.19 – 19.6.19 | středa 17:45 – 19:15

Učebnice:  Česky krok za krokem 1

Místo: Residência de Portugal, V Tišině 2, Praga 6, Bubeneč

Cena: 3500 kč

A1 studenti po 1 semestru výuky, 1krát týdně

20.2.19 – 19.6.19 | středa 19:20 – 20:50

Učebnice:  Česky krok za krokem 1

Místo: Residência de Portugal, V Tišině 2, Praga 6, Bubeneč

Cena: 3500 kč

.

A2

Čeština pro portugalsky mluvící

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

A2 studenti po 2 semestru výuky, 1krát týdně

19.2.19 – 11.6.19 | úterý 17:45 – 19:15

Učebnice:  Česky krok za krokem 1

Místo: Portugalské centrum v Praze, Josefská 6, 118 00, Malá Strana

Cena: 3500 kč

A2 studenti po 3 semestru výuky, 1krát týdně

19.2.19 – 11.6.19 | úterý 19:20 – 20:50

Učebnice:  Česky krok za krokem 1

Místo: Portugalské centrum v Praze, Josefská 6, 118 00, Malá Strana

Cena: 3500 kč

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou