Čeština pro portugalsky mluvící

Kurzy češtiny pro portugalsky mluvící jsou určeny všem lusofonním zájemcům o zvládnutí českého jazyka. Zprostředkujícím jazykem při výuce je portugalština. Kurzy jsou zaměřené na komunikaci a schopnost domluvit se v každodenních situacích. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra.

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím tento formulář nebo kontaktujte nás na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

Realizování kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

.

Zimní semestr 2019 – 2020

Období výuky 23.9.19 – 27.1.20

Vanočni pauza 20.12.19 – 6.1.20

.

A1

Čeština pro portugalsky mluvící

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A1 začátečnicí, 2krát týdně

23.9.19 – 27.1.20 | pondělí 19:00 – 20:25 a středa 19:00 – 20:25

Učebnice:  Čeština expres 1 (A1/1)

Cena: 5600 kč

A1.2 studenti po 1 semestru výuky, 1krát týdně

23.9.19 – 27.1.20 | pondělí 17:30 – 18:55

Učebnice:  Česky krok za krokem 1

Cena: 3500 kč

.

A2

Čeština pro portugalsky mluvící

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

A2 studenti po 2 semestru výuky, 2krát týdně

24.9.19 – 23.1.20 | úterý 19:00 – 20:25 a čtvrtek 19:00 – 20:25

Učebnice:  Česky krok za krokem 1

Cena: 5600 kč

.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou