Pokročilí a konverzace

IC Praga ve spolu práci se Spolkem Lusofonia Aberta zabezpečuje jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost. 

Kurzy poskytují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra, cílem je rozvíjet komunikační dovednosti studentů tak, aby se zlepšili v používání portugalského jazyka, ať už v profesním nebo osobním životě. 

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím tento formulář. Přečtěte si také naše podmínky k zápisu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

Uskutečnění kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

.

Letní semestr 2022 – 2023

Období výuky

6.3.23 – 26.6.23

.

B2.1 pokročilí                

V tonto kurzu budeme pokračovat v komunikaci v portugalském jazyce, tak aby studenti dokázali vyjádřit bez obtíží své pocity a nápady, jak v mluvené, tak v psané podobě.

Na mluveném i psaném projevu budeme pracovat pomocí různých textů, videí a hudby, aby kontakt s portugalštinou byl co největší. Budeme pokračovat v procvičování použití jednoduchých spojovacích časů a naučíme se časy složené, které vedou ke komplexnějšímu vyjádření.

Během kornverzací probereme témata každodenního života a současnosti se speciálním důrazem na kulturu a historii portugalsky mluvících zemí. Studenti tak získají více znalostí o zvycích, návycích a tradicích těchto zemí.

8.3.23 – 21.6.23 | B2.1 – Středa 19:00 – 20:30

16 x 90 min

4400 kč

Učitel: Sergio Oliveira

.

B2.2 pokročilí            

Cílem tohoto kurzu je zdokonalit komunikativní schopnost studentů takovým způsobem, aby se dokázali zapojit do sociálních vztahů a aby se dokázali vyjádřit bez obtíží v různých situacích v portugalském jazyce. 

Propracujeme ústní a psaný projev, jak v kontextu osobním, tak v profesionálním, za použití textů, videí a hudby, aby podpořily kontakt s jazykem a jeho osvojení přirozenou a praktickou formou. 

Důraz bude dán na situace, kde je nezbytné použití různých spojovacích časů, jednoduchých i složených, aby bylo možné hovořit o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zrekapitulujeme si ty nejproblematičtější témata z gramatiky. 

Procvičovat budeme konverzaci o každodenním životě a současnosti, budeme věnovat speciální pozornost kultuře a historii portugalsky mluvících zemích a tím obohatíme znalosti o jejich zvycích a tradicích. 

6.3.23 – 26.6.23 | B2.2 – Pondělí 19:00 – 20:30

16 x 90 min

4400 kč

Učitel: Sergio Oliveira

C1.1 nebo C1.2 pokročilí

Studenti tohoto kurzu pracují na svém plynulém projevu portugalského jazyka takovým způsobem, aby mohli přirozeně a spontánně vyjádřit své názory a projevit své pocity o nejrůznějších tématech v jakýchkoliv situacích.

Sloužit jim k tomu budou mnohočetné materiály, práce s texty, videi, hudbou a poslechem podporující kontakt s jazykem a jeho osvojení praktickou formou slovní zásoby a výrazů, které jsou potřeba.

Zároveň uděláme shrnutí procvičováním různých aspektů gramatiky, které budou přizpůsobeny potřebám a konkrétním problémům zapsaných studentů.

Zaměříme se na použití jazyka v kulturním a humánním kontextu. Budeme se věnovat tématům z kultury a současnosti portugalsky mluvících zemí. Seznámíme tak studenty s nejrůznějšími místy a lidmi a umožníme jim porozumět jejich způsobům myšlení a komunikace.

8.3.23 – 21.6.23 | C1.1 – Středa 17:30 – 19:00

7.3.23 – 20.6.23 | C1.2 – Úterý 19:00 – 20:30

16 x 90 min

4400 kč

Učitel: Sergio Oliveira

.

C1.3 pokročilí

Tento kurz je určen všem, pro které není portugalština mateřským jazykem a kteří se chtějí nejen naučit portugalsky, ale také poznat Portugalsko, portugalsky mluvící země a jejich kulturu. Díky aktivitám, které mají za cíl zviditelnit portugalsky mluvící země, umožní kurz „Viagens pela Lusofonia“ studentům širší schopnost porozumět dlouhým a náročným textům a rozpoznat jejich implicitní významy. Na konci kurzu bude student schopen se plynule a spontánně vyjadřovat, aniž by musel hledat slova, což mu dovolí se flexibilně a efektivně zorientovat ať už v akademickém nebo profesním prostředí. Bude schopen se vyjadřovat ke složitým tématům jasným a dobře strukturovaným způsobem. Materiály. které používáme, jsou připravovány dle potřeb každé konkrétní skupiny.

7.3.23 – 20.6.23 | C1.3 – Úterý 18:00 – 19:30

16 x 90 min

4400 kč

Učitelka: Gilda Machado

C2

Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Soukromé lekce.

Informace na info@institutocamoes-praga.cz nebo na +420 222 514 107

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou