Pokročilí a konverzace

IC Praga ve spolu práci se Spolkem Lusofonia Aberta zabezpečuje jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost. Kurzy poskytují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra.

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím tento formulář. Přečtěte si také naše podmínky k zápisu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

Realizování kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

.

Zimní semestr 2020 – 2021

Období výuky 14.9.20 – 20.1.21

Vanoční pauza 18.12.20 – 3.1.21

.

B2

Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.
Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

B2 mírně pokročilí, 1krát týdně

16.9.20 – 20.1.21 | B2.1 – středa 17:30 – 19:00

15.9.20 – 19.1.21 | B2.2 – úterý 19:00 – 20:30

16 x 90 min

3900 kč

.

C1

Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu („číst mezi řádky“) a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.
Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.

C1 pokročilí, 1krát týdně

15.9.20 – 19.1.21 | C1.1 – „Viagens pela Lusofonia“ úterý 17:30 – 19:00

15.9.20 – 19.1.21 | C1.2 – „Viagens pela Lusofonia“ úterý 17:30 – 19:00

16 x 90 min

3900 kč

.

C2

Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Soukromé lekce.
Informace na info@institutocamoes-praga.cz nebo na +420 222 514 107

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou