Pokročilí a konverzace

IC Praga ve spolu práci se Spolkem Lusofonia Aberta zabezpečuje jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost. Kurzy poskytují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra.

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím tento formulář. Přečtěte si také naše podmínky k zápisu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

Realizování kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

.

Letní semestr 2019 – 2020

Období výuky 24.2.20 – 19.6.20

.

B2

Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.
Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

B2.1 mírně pokročilí, 1krát týdně

25.2.20 – 9.6.20 | úterý 19:00 – 20:30

16 x 90 min

3900 kč

.

C1

Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu („číst mezi řádky“) a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.
Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.

C1 pokročilí, 1krát týdně

27.2.20 – 11.6.20 | 1. skupina – „Dias da Rádio“ čtvrtek 17:30 – 19:00

25.2.20 – 9.6.20 | 2. skupina – „Viagens pela Lusofonia“ úterý 19:00 – 20:30

25.2.20 – 9.6.20 | 3. skupina – „Viagens pela Lusofonia“ úterý 17:30 – 19:00

16 x 90 min

3900 kč

Viagens pela Lusofonia 

Kurz vedený dvěma rodilými mluvčími, kteří se budou věnovat tématům spojeným s portugalským jazykem. S brazilskou lektorkou budou studenti konverzovat o různých oblastech brazilské kultury a o rozdílech mezi brazilskou a evropskou portugalštinou. Portugalský lektor pak studenty zasvětí do reálií ostatních portugalsky mluvících zemí, přičemž bude kladen důraz na procvičování jak gramatiky, tak konverzace.

Dias da Rádio 

Dynamický kurz, v rámci něhož portugalský rodilý mluvčí pomáhá studentům v procvičování a rozvíjení konverzačních dovedností spolu se znalostmi gramatiky, to vše za značného využití poslechových cvičení a následné konverzace. Hodiny počítají s aktivní účastí studentů, kteří budou prezentovat různá témata apod.

.

C2

Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Soukromé lekce.
Informace na info@institutocamoes-praga.cz nebo na +420 222 514 107

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou