Pokročilí a konverzace 2017-2018

IC Praga pořádá jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost, vedené českými lektory a rodilými mluvčími. Portugalské centrum poskytuje poskytuje podporu všem, kdo se rozhodli rozvíjet své jazykové a kulturní znalosti.

Kurzy na letní semestr 2017 (25.9.17 – 2.2.18)

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu:

info@institutocamoes-praga.cz

.

B2

Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.
Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

Terminy

B2 – 1 (mírně pokročilí, 2krát týdně)
26.9.17 – 30.1.18 | úterý 19:20 – 20:50 a čtvrtek: 19:25 – 20:50
4800 kč (64 lekcí)

B2 – 2 (mírně pokročilí, 1krát týdně)
25.9.17 – 29.1.18 | pondělí: 19:25 – 20:55
2900 kč (32 lekcí)

.

C1

Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu („číst mezi řádky“) a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.
Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.

Terminy

C1 – 1 (pokročilí, 1krát týdně)
27.9.17 – 24.1.18 | středa 17:50 – 19:20
2900 kč (32 lekcí)

C1 – 2 (pokročilí, 1krát týdně)
26.9.17 – 23.1.18 | úterý 17:45 – 19:15
2900 kč (32 lekcí)

.

B2/C1 Konverzace

Terminy

26.9.17 – 23.1.18 | úterý 17:45 – 19:15
2900 kč (32 lekcí)

.

C2

Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Soukrome lekce.
Informace na info@institutocamoes-praga.cz nebo na 775 129 725 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou