Portugalština pro španělsky mluvící

IC Praga ve spolu práci se Spolkem Lusofonia Aberta zabezpečuje jazykové i specializované semestrální kurzy pro studenty i širokou veřejnost. 

Kurzy poskytují čeští lektoři a rodilí mluvčí. Pravidlem jsou menší skupinky a přátelská atmosféra, cílem je rozvíjet komunikační dovednosti studentů tak, aby se zlepšili v používání portugalského jazyka, ať už v profesním nebo osobním životě. 

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím tento formulář. Přečtěte si také naše podmínky k zápisu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adresu: info@institutocamoes-praga.cz

Uskutečnění kurzu závisí na počtu zapsaných studentů.

.

Letní semestr 2022 – 2023

Období výuky

6.3.23 – 26.6.23

.

B2 pro španělsky hovořící

V tomto kurzu využijeme podobnosti portugalského a španělského jazyka, abychom rychle a úspěšně rozvinuli schopnost plynulého vyjadřování studentů. Současně poukážeme na rozdílnosti mezi jednotlivými jazyky.

Soustředit se budeme na praktické situace v životě a na lingvistické potřeby každé z nich, jako například oblast práce, hledání zaměstnání, setkávání s přáteli a příbuznými atd. Tématem bude každodenní život, oblečení, objekty denní potřeby, návštěvy kaváren a restaurací, nákupy a obchodní centra. Porovnáme život, historii a kultury portugalsky mluvících zemí.

S tím probereme potřebná témata gramatiky, jako je rozkazovací způsob nebo například odlišné předložky. Seznámíme se s úrovní B2 tím, že zdokonalíme schopnost studentů komunikovat a reagovat během rozhovorů a debat. Studenti budou schopni vyjádřit své názory užitím spojovacího času přítomného, speciálně infinitivem osobním charakteristickým pro portugalský jazyk.

6.3.23 – 26.6.23 | Pondělí 17:30 – 19:00

16 x 90 min

4400 kč

Učitel: Sergio Oliveira

.