Specializované Kurzy 2017 – 2018

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu:

info@institutocamoes-praga.cz

.

Portugalština pro španělsky mluvící

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

TERMÍNY

A1 pro španělsky hovořící
5.10.17 – 1.2.18 čtvrtek: 17:20 – 19:20
3200 kč (42 lekcí)

.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

TERMÍNY

A2 pro španělsky hovořící
5.10.17 – 1.2.18 čtvrtek: 08:00 – 09: 30
2900 kč (32 lekcí)

.