Specializované Kurzy 2016 – 2017

Pokud máte o některý z kurzů zájem, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a pošlete nám ji zpět na adresu:

info@institutocamoes-praga.cz

Portugalština pro španělsky mluvící

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

TERMÍNY

25.9.17 – 2.2.18

Brzy uvedeme informace o rozvrhu a cenách

.

A2

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

TERMÍNY

25.9.17 – 2.2.18

Brzy uvedeme informace o rozvrhu a cenách

 

.

SPECIALIZOVANÉ KURZY

 

Konsekutivní tlumočení z portugalštiny do češtiny

V rámci kurzu si vyzkoušíme konsekutivní tlumočení bez poznámek a tlumočení psaného textu neboli „z listu“, naučíme se základy tlumočnické notace, tedy jak si šikovně dělat poznámky. Kurz je praktický a počítá i s trochou domácí přípravy. Nebudeme si povídat o tlumočení, budeme tlumočit.

Kurz je určen pro zájemce s dostatečnou znalostí portugalského i českého jazyka.

Lektorka: Mgr. Julie Marešová

Více o lektorce: http://navolnenoze.cz/prezentace/julie-maresova/

Termín: 6. 3. 17 – 12. 6. 17: pondělí 19:15 – 20:45 (12 × 90 min)

Místo konání: učebna č. 118, Josefská 6

Cena: 3200 Kč (studenti FF UK: po úspěšném absolvování vrácení 50% ceny)

Maximální počet účastníků: 8

 

PŘEKLADATELSKÝ KURZ

Překladatelská dílna se Šárkou Grauovou

Portugalské centrum vypisuje i v letním semestru překladatelský kurz, jehož hlavní náplní by měla být společná práce s portugalským textem s výhledem na případnou pozdější publikaci českého překladu. V kurzu se bude pokračovat v překládání povídek Rubema Fonseky ze souboru Pequenas Criaturas.

Kurz je určen pro studenty a absolventy portugalistiky nebo příbuzného oboru s dostatečnou znalostí praktického jazyka.

Termín: 1. 3. 17 – 17. 5. 17: středa: 18:30 – 20:00

Místo konání: místnost č. 116, Josefská 6

Cena: 800 Kč

Maximální počet účastníků: 10