IBEROAMERICKÁ CENA

Zúčastnit se mohou všichni vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského studia, české národnosti , žíjící v České republice, kteří předloží práci s přímým vztahem k Latinské Americe, karibské oblasti nebo Iberskému poloostrovu. Účastníci musí předložit doklad o studiu na vysoké škole.

Autoři musí své práce vypracovat ve španělském nebo portugalském jazyce. Hodnocen bude jejich obsah, jazyková úroveň a originalita.

http://www.premioiberoamericano.cz/