PAVLA LIDMILOVÁ

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ NA POČEST PAVLY LIDMILOVÉ

7 / 3 | 19h | CLP

Portugalské centrum v Praze a Společnost českých portugalistů pořádají ve čtvrtek 7. března událost, která připomene život a dílo významné překladatelky z portugalsky psaných literatur Pavly Lidmilové, jež zemřela na konci ledna tohoto roku.

Během večera se o své vzpomínky na tuto klíčovou osobnost české překladatelské tradice podělí její kolegové a přátelé. Návštěvníci budou mít také unikátní možnost poslechnout si překladatelčiny autorské texty, jež dosud nebyly nikde publikovány.

Obsáhlé překladatelské dílo Pavly Lidmilové bude přiblíženo ukázkou knih. K vidění bude i výstava Autopsychografie / Neklid obrazu a slova, v níž se prolíná literární tvorba Fernanda Pessoy, kterou Pavla Lidmilová přeložila do češtiny, s ilustracemi českého malíře Jiřího Vovse.

Událost proběhne v češtině.

 

Pavla Lidmilová (1932-2019) studovala španělštinu a češtinu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. Hned po absolutoriu roku 1959 začala pracovat jako redaktorka
zahraničního vysílání Československého rozhlasu, kde přišla do styku s portugalštinou
prostředkovanou brazilskými kolegy. Od roku 1969 až do odchodu do důchodu roku 1992 byla
zaměstnána v Československé akademii věd, kde se v různě nazývaných a organizačně
uspořádaných odděleních věnovala portugalsky psaným literaturám.
Za svoji práci byla mnohokrát oceněna. Portugalsko jí roku 1994 udělilo Řád Infanta
Jindřicha stupně komturského, téhož roku byla Brazilským svazem spisovatelů vyhlášena
Mezinárodní osobností roku, roku 2001 ji Brazílie vyznamenala Řádem Rio-Branca rytířského
stupně. Za výbor z Pessoovy Knihy neklidu získala v roce 1992 výroční cenu nakladatelství
Odeon, roku 2000 obdržela cenu Obce překladatelů za převod Živé vody Clarice Lispectorové a
roku 2005 jí byla za překlad výboru z tvorby portugalského básníka Eugénia de Andrada s
přihlédnutím k celoživotnímu překladatelskému dílu udělena Státní cena za překlad. Byla také
uvedena do Síně slávy Obce překladatelů.
Jako překladatelka z portugalsky psaných literatur představila českému čtenářskému
publiku klíčová literární díla. Mnohdy odhalila jedinečnost těchto děl ještě dříve než
překladatelé z jiných zemí. Již roku 1968 publikovala ve spolupráci s Josefem Hiršalem výbor
z poezie Fernanda Pessoy s titulem Heteronyma. Tvorbu autora jedinečných fantastických
povídek Murila Rubiãa objevila v době, kdy byl spisovatel ještě neznámý.
Mezi autory, jejichž dílo Pavla Lidmilová překládala patří João Guimarães Rosa, Clarice
Lispector, José Cardoso Pires, Luís de Camões, Érico Veríssimo, José Luandino Vieira, Graciliano
Ramos, Lygia Fagundes Telles, Mário de Sá-Carneiro, Darcy Ribeiro, Nuno Júdice, Rubem
Fonseca, Eduardo Lourenço, Moacyr Scliar, Eugénio de Andrade a Sérgio SantʼAnna.