Preventivní opatření – Covid 19

Pravidla a opatření přijatá Portugalským centrem v Praze (CLP) za účelem zabránění šíření Covid19, dle pokynů poskytnutých českou vládou a Světovou zdravotnickou organizací:

  • v průběhu výuky je nošení roušek volitelné dle individuálních preferencí, žádáme tedy každého o vzájemné porozumění a respektování individuálních rozhodnutí
  • použití roušek je povinné v prostorách CLP, s výjimkou učeben
  • v učebnách budou stoly uspořádány tak, aby bylo možno udržet vzdálenost dvou metrů
  • učebny budou pravidelně čištěny a před začátkem každé hodiny větrány
  • dezinfekční prostředek na ruce bude k dispozici v každé místnosti. Účastníci kurzu by jej měli použít při příchodu do učebny nebo si před začátkem hodiny případně umýt ruce
  • žádáme všechny účastníky kurzu, aby v případě jakýchkoliv příznaků spojených s Covid19 zůstali doma.

Děkujeme za pochopení!