Učitelé

Štěpánka Huláková

Olá! Moje cesta k portugalštině byla klasickou srdeční záležitostí a jsem přesvědčena, že onou srdcovkou už to zůstane do konce života. Po vystudování Portugalistiky na MU v Brně jsem žila nějaký čas v Portugalsku, kde jsem sbírala zkušenosti, které jsou teď při výuce k nezaplacení. Ve svých hodinách se snažím studenty „ponořit“ do portugalsky mluvícího světa, ať už na základě sdílení aktuálního dění, vtipných videí nebo zajímavých článků. Dnešní technologie nabízí tolik možností! Abychom je ale mohli využívat, je třeba na něčem stavět, proto neutíkám ani před gramatikou a tzv. drilem. Kladu taky velký důraz na poslechy a výslovnost, protože ta dělá začátečníkům, které učím, problémy. Nejlépe se mi učí, když se ve třídě dokážou vybudovat přátelské vztahy, které pak mnohdy se studenty utužujeme na po-hodinovém pivu.

.

Zuzana Traugottová

Dobrý den, jmenuji se Zuzana a jsem lektorka češtiny v ICP. Vždy jsem se ráda učila cizí jazyky, bavilo mě objevovat a zkoumat, jak fungují. Během studia na FFUK jsem se důkladně seznámila s rozdíly a podobnostmi mezi češtinou a portugalštinou. Nyní už několik let učím portugalsky mluvící cizince česky. Díky těmto zkušenostem vím, jaké problémy mohou při výuce nastat, a věřím, že umím učení opravdu usnadnit. Jsem trpělivá a pozitivní, podporuji ve studentech nadšení a radost z pokroků.

.

Gilda Machado

Ahoj! Jmenuji se Gilda a jsem lektorka v Institutu pro jazykovou spolupráci na Karlově univerzitě a ředitelka Camões / Portugalského centra v Praze. Moje láska k učení a odhodlání věnovat se tomuto oboru začaly už v dětství. Na základní škole mě nesmírně ovlivnila moje učitelka která mi vštípila mnoho hodnot, z nichž dodnes čerpám ve své učitelské kariéře. První hodiny jsem odučila už v dětství, kdy jsem doma přednášela svým mladším sourozencům to, co jsem se toho dne naučila ve škole. Sice ničemu nerozuměli a moje matka se vždy rozčilovala, protože jsem psala křídou na dveře svého pokoje a vše jsem zašpinila, ale být učitelkou byl vždy můj sen, který se mi naštěstí splnil. Učila jsem už na několika univerzitách a skutečnost, že jsem strávila 8 let života v indické Goa, mi dovoluje ještě více rozvíjet mezikulturní dialog, který studentům umožňuje setkávat se s novými kulturami, aniž by se vzdali té své. To vše za podpory vzájemného respektu, překonávání stereotypů nebo kulturních a etnických předsudků. Moje výukové metody upřednostňují komunikativní přístup a orientují se na praktické zkušenosti a potřeby studentů. Ve své práci se považuji za velmi odpovědného a seriózního člověka, ale mám také skvělý smysl pro humor, díky kterému jsou moje hodiny zábavné i přesto, že se věnujeme obtížné gramatice. Doufám, že inspiruji své studenty stejně, jako moje učitelka Belmira inspirovala mě.

.

Sergio Oliveira        

Ahoj, jsem Sergio! Proč tady jsem? Vše začalo jedním výletem bez určitého času a cíle, který mě dovedl do Prahy. Nebo to možná začalo daleko dříve, v touze objevit svět, ve výzvě, kterou v nás lidé a místa vyvolávají, a to mě pořád dokola vede k tomu, abych hledal sám sebe v ostatních a abych ostatní nalézal sám v sobě. Že by byl toto ten začátek? Nebo to byl dětský sen být učitelem, bez toho aniž bych věděl proč, jako semínko, které se schová a čeká na svůj čas? Nakonec, kde to tedy začalo, v impulzu poznávat nebo v touze učit? Pochyby stranou, jisté je, že během jednoho výletu bez času a cíle se láska k portugalskému jazyku spojila se studiem antropologie a její kořeny se rozrostly žízníce po potravě, tak jako se její plody staly závislostí příliš chutnou na to, abych ji opustil. A jisté je, že mám dnes příležitost být každý týden, díky mému rodnému jazyku, s lidmi různého věku, původu a povolání. Učím se s nimi stejným měřítkem, jakým se snažím jim rozšířit užití jazyka a podnítit v nich potěšení ze slov. A tak se touha poznávat a vyučovat stala jedním.